Access Expert 01: Efektywna praca z bazą danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują lub będą wykorzystywać program MS Access do gromadzenia i przechowywania danych. Skierowane jest również do osób, które w swojej pracy przetwarzają dane i tworzą raporty na podstawie danych.


Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili wykorzystywać w praktyce program MS Access do przechowywania danych. Wyszukiwanie informacji tworzenie raportów nie będzie problemem. Uczestnicy nauczą się importować dane do Accessa z innych źródeł oraz projektować własne tabele i proste bazy danych.

Zakres merytoryczny

 • Najważniejsze informacje o bazach danych i programie MS Access 
  - Przechowywanie danych – dlaczego Access
  - Najważniejsze elementy bazy danych – tabele, kwerendy, formularze i raporty
  - Przygotowanie danych
 • Wprowadzanie i wyszukiwanie danych
  - Wprowadzanie danych bezpośrednio do tabeli
  - Import danych do Accessa ze źródeł zewnętrznych (Excel, plik tekstowy)
  - Tabele połączone
  - Tworzenie formularzy do wprowadzania i przeglądania danych
  - Sposoby wyszukiwania informacji – stosowanie filtrów
 • Kwerendy w MS Access
  - Jak uzyskiwać informacje z bazy danych za pomocą kwerend
  - Szybkie tworzenie wydajnych kwerend
  - Kwerendy wybierające i grupujące
 • Raporty w MS Access
  - Prezentowanie danych za pomocą raportów
  - Przygotowanie raportów do wydruku
  - Wydruk etykiet adresowych na podstawie danych z bazy
 • Wprowadzenie do projektowania i tworzenia baz danych w programie MS Access
  - Projektowanie tabel – właściwości pól
  - Relacje (powiązania) pomiędzy tabelami
  - Klucze
  - Formularz startowy i opcje uruchamiania bazy

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Uczestnicy wykonują ćwiczenia, aby utrwalać nabywaną wiedzę. Duży nacisk położony jest na praktyczne wykorzystywanie poznawanych narzędzi w codziennej pracy.

Najbliższe terminy:

30-31.07.2024 - Katowice
9-10.09.2024 - Katowice

Czas trwania:

2 dni - 14 godzin

Cena:

799 zł - pierwsza osoba
759 zł - kolejne osoby
do ceny należy doliczyć 23% VAT

Zapisz się na szkolenie:

Kliknij i pobierz formularz zgłoszeniowy.
Wypełnij i prześlij mailem na adres biuro@office-expert.pl.

siedziba
Adres:

OFFICE EXPERT
Szkolenia Komputerowe
40-486 Katowice
ul. Kolista 25

Kontakt:

Email: biuro@office-expert.pl        
Telefon: 517 841 273
MAPA DOJAZDU >>

Dane rejestrowe:

RIS: 2.24/00157/2012
NIP: 9691240673
REGON: 241585063

<

Made with ‌

Landing Page Software